Cơ hội cho startup Việt khởi nghiệp tại Hàn Quốc

Các startup được hỗ trợ không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý, bảo hộ thương hiệu… khi gia nhập thị trường Hàn Quốc sau những ký kết được đưa ra giữa hai nước nhằm thúc tiến khởi nghiệp ở Việt Nam.

Bạn cần trả 10K để có thể xem nội dung bài viết.

Bài viết khác từ