Chương trình CC và KAT.

Chương trình bắt đầu từ 0h ngày 8/7 đến 24h ngày 12/7

Đổi CC lấy KAT: Mỗi người có thể đổi từ CC lấy tối đa 1,500 KAT. Chỉ những ai từng ref thành công ít nhất 1 tài khoản hoặc đã gửi KAT/BTC/ETH/TRX vào ví Cobo Cloud mới có tính năng này

Chương trình CC và KAT. CC là điểm thưởng của Cobo, có thể được dùng để đổi lấy token khác nhau

Chương trình bắt đầu từ 0h ngày 8/7 đến 24h ngày 12/7

  • Đổi CC lấy KAT:
  • Mỗi người có thể đổi từ CC lấy tối đa 1,500 KAT. Chỉ những ai từng ref thành công ít nhất 1 tài khoản hoặc đã gửi KAT/BTC/ETH/TRX vào ví Cobo Cloud mới có tính năng này
  • Lấy thưởng CC bằng việc ref và gửi từ ngoài Cobo vào tài khoản Cobo Cloud:
  • Ref tài khoản Cobo Cloud, mỗi tài khoản ref được là 300CC
  • Gửi tối thiểu 3,000KAT, thưởng 15,000CC
  • Gửi tối thiểu 0.001 BTC, thưởng 10,000CC
  • Gửi tối thiểu 0.03 ETH, thưởng 10,000CC
  • Gửi tối thiểu 300 TRX, thưởng 10,000CC lưu ý phải là gửi vào Cobo Cloud

Link tải Cobo Wallet trên Apple App Store: https://itunes.apple.com/…/cobo-wallet-btc-et…/id1406282615…

Link tải Cobo Wallet trên Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=cobo.wallet

Bài viết khác từ