Chương trình Airdrop kỳ 2 của Cobo với hàng triệu token!

Quy trình Airdrop CVNCVN (Content Value Network) là một dự án blockchain được khởi tạo bởi kênh Truyền hình Ren Ren. Ren Ren là web dịch phụ đề lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. Trong 14 năm phát triển, công ty này nắm thị phần chi phối trong mảng dịch phụ đề phim tâm lý Mỹ và Nhật, với hơn 2,000 đầu phim đã ấn hành. Với hơn 10,000 người dùng, CVNT (token của CVN) là token duy nhất được lưu hành trong hệ sinh thái. Vào thời điểm hiện tại, CVNT đã list lên các sàn Huobi, Bitforex, Firecoin, CoinW, MXC và BIKI.

Từ 1/7 đến 5/7, hàng triệu CVN Token (CVNT) sẽ được Cobo Wallet airdrop cho người dùng Trung Quốc và Việt Nam.

Quy trình Airdrop CVNCVN (Content Value Network) là một dự án blockchain được khởi tạo bởi kênh Truyền hình Ren Ren. Ren Ren là web dịch phụ đề lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc. Trong 14 năm phát triển, công ty này nắm thị phần chi phối trong mảng dịch phụ đề phim tâm lý Mỹ và Nhật, với hơn 2,000 đầu phim đã ấn hành. Với hơn 10,000 người dùng, CVNT (token của CVN) là token duy nhất được lưu hành trong hệ sinh thái. Vào thời điểm hiện tại, CVNT đã list lên các sàn Huobi, Bitforex, Firecoin, CoinW, MXC và BIKI.

Với tài nguyên và cộng đồng sẵn có của ngành phim và truyền hình, CVN có một nền tảng mạnh cùng tiềm năng lớn để phát triển bền vững. Trong tương lai, CVNT sẽ đóng vai trò lớn trong sự vận hành của hệ sinh thái CVN, như dùng để thưởng cho các nhóm viết phụ đề; thưởng cho người dùng share băng thông, v.v Quy trình Airdrop Thời gian: bắt đầu từ 00:00 ngày 1/7 đến 24:00 ngày 5/7 (UTC+7)

  • Hướng dẫn chung: Bước 1: Mở app Cobo, chọn [Của tôi], chọn tiếp [Nhiệm vụ] rồi chọn Trung tâm nhiệm vụ Bước 2: Chọn nhiệm vụ để thực hiện để nhận cả token CVNT và điểm CC của Cobo, nhiệm vụ có thể được thực hiện nhiều lần.

*Chỉ người dùng Trung Quốc và Việt Nam được tham gia chương trình này.

  • Chương trình a. Thưởng theo ref
  • 20CVNT và 300CC cho mỗi tài khoản mới đăng ký qua link ref hoặc cơ chế mời trong thời gian chạy chương trình, không có giới hạn số lượng đăng ký tài khoản.
  • Chỉ thưởng cho ref trực tiếp (ref cấp 1).
  • Trả airdrop 5 ngày sau khi hết chương trình.

b. Cashback khi gửi CVNT vào ví:

  • Trong thời gian chạy chương trình, cashback 50% lượng CVNT gửi vào ví nếu giữ nguyên hết chương trình, tối đa 200 CVNT cashback.
  • Lượng cashback tính theo 50% trung bình số dư CVNT trong 7 ngày kể từ khi bắt đầu chương trình, số dư mỗi ngày tính vào 23:59:59 hàng ngày.
  • Tối đa 1,000,000 CVNT để trao giải
  • Trả airdrop 5 ngày sau khi hết chương trình.
Bài viết khác từ